Kotiosion luonti

Tässä ohjeessa opastetaan, kuinka kotihakemisto siirretään uudelle, omalle osiolle, jos kotihakemisto on alkutilanteessa samalla osiolla, missä on myös itse järjestelmä (juuriosio eli ”/”). Ohje voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun käyttöjärjestelmälle on tehtävä puhdas asennus, mutta omat tiedostot ja muut asetukset halutaan pitää tallessa. Lisäksi tämä mahdollistaa saman kotihakemiston käytön tapauksessa, kun käytetään useita Linux-käyttöjärjestelmiä samalla tietokoneella.

Suosittelen kotiosion luontia varhaisessa vaiheessa puhtaan asennuksen jälkeen. Ennen asennusta on varmistettava, että käytettävällä kiintolevyllä on riittävästi tilaa. Jos kotikansio pursuaa paljon suurikokoisia tiedostoja tai vaikkapa Steam-pelejä, ne kannattaa poistaa tai varmuuskopioida muualle ensin, sillä ohjeessa opastetaan ottamaan kotihakemiston sisällöstä kopio ja se tuplaa kotihakemiston koon väliaikaisesti.

Jos ei ole vielä osiota kotihakemistoa varten, tämä tarvii luoda ensin. Linux Mint (tai esim. Ubuntu) tarvii käynnistää USB- tai DVD-asennusmedialta, koska asennetun järjestelmän kautta osioita ei pysty muuttamaan. Asennusmedian kautta Linux-käyttöjärjestelmän käynnistämisestä löytyy lisäohjeita oheisesta oppaasta:

Kun tämän kautta Linux-käyttöjärjestelmä on käynnistetty, käynnistetään valikon kautta Gparted. Ensin valitaan ylhäältä levy, mikäli tietokoneessa on useampia kiinto- tai SSD-levyjä. Tässä esimerkissä /dev/sda on tietokoneen ainoa levy (toinen levy voisi olla esim. /dev/sdb). Klikataan hiiren oikealla osiota, jossa on Linux Mintin asennettu juuriasema (tässä tapauksessa /dev/sda5) ja valitaan Resize/Move.

Supistetaan asennetun järjestelmän koko vasemmalle (suosittelen sen kokoiseksi, että osioon jää puolet tai kolmasosa tyhjää tilaa, esim. 20-50 GB kokoiseksi) ja jätä loppu tyhjä tila tulevalle kotiosiolle.

Sen jälkeen luo tyhjään tilaan osio ext4-tiedostojärjestelmään. Vahvista lopuksi toimintojen teko vahvistuspainikkeella.

Tämän jälkeen uudeksi osioksi tuli esimerkin mukaan /dev/sda6. Kirjoita ylös, mikä itselläsi tuli, koska tunnukset vaihtelevat!

Sitten sulje asennusmedia ja avaa varsinainen asennettu järjestelmä. Seuraavaksi tehdään väliaikainen kotihakemisto. Ennen sitä varmistetaan, mikä on uuden osion (/dev/sda6) UUID. Avaa komentokehote ja kirjoita seuraava komento:

sudo blkid

Tästä nähdään luodun /dev/sda6 osion UUID. Kopioi UUID-arvo esim. johonkin tekstitiedostoon.

Seuraavaksi avataan fstab-tiedosto. Tässä vaiheessa voidaan käyttää jotain järjestelmään asennettua tekstieditoria, esim. Linux Mintissä xed-ohjelmaa (tai perinteisesti nano-ohjelmaa):

sudo xed /etc/fstab

Lisätään oheinen rivi tiedoston loppuosaan:

UUID=xxx-xxxxx-xxxxx /media/home ext4 nodev,nosuid 0 2

Korvaa xxx-xxxxx-xxxxx sillä UUID-arvolla, jonka sait edellisen ohjeen mukaan. Lopuksi tallenna ja sulje fstab-tekstitiedosto.

Seuraavaksi luodaan liitos:

sudo mkdir /media/home

Ja ladataan päivitetty fstab:

sudo mount -a

Nyt voidaan nähdä ”koti” kansio hakemistossa.

Seuraavaksi kopioidaan tiedostot uuteen kotikansioon. Tämä kannattaa tehdä seuraavalla komennolla, jotta kaikki saadaan kopioitua myös piilotettujen ja eri käyttöoikeuksia vaativien tiedostojen ja kansioiden osalta.

sudo rsync -aXS /home/. /media/home/.

Seuraavaksi paikallistetaan kotikansio seuraavilla komennoilla:

cd /

sudo mv /home /home_backup

sudo mkdir /home

Nyt pitää käyttää nano-ohjelmaa ja avata fstab-tekstitiedosto:

sudo nano /etc/fstab

Muuta polku /media/home polkuun /home ja sen jälkeen tallennetaan ja suljetaan tiedosto. Pikanäppäimet:

  • Tallennus/Save: Ctrl + O (sen jälkeen paina Enter)
  • Poistu/Exit: Ctrl + X

Lopuksi, ladataan fstab-tiedosto uudestaan:

sudo mount -a

Nyt kotikansio pitäisi olla siirrettynä omaan osioonsa. Kun asennat Linux Mintiä joskus uudestaan, määritä asennus manuaalisti, jonka asetusten kautta valitse tämä osio home-kansion määritystä varten (mielellään samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla), niin näet vähemmän vaivaa personoida tietokonetta.

Jos kaikki meni hyvin, voidaan kotikansion varmuuskopio poistaa seuraavalla komennolla:

sudo rm -rf /home_backup

Ohjeen lähde: https://www.maketecheasier.com/move-home-folder-ubuntu/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *